Ang dating daan wikipedia

Ang unang di-pagkakaunawaan sa loob ng samahan ay nangyari nang ang pangunahing tagapangaral ni Eliseo Soriano na si Wilfredo Santiago, na kilala sa tawag na Bro.

Willy ay nagkaroon ng iringan ukol sa "pabagu-bagong" pamumuno at mga "mali-maling doktrina" sa samahan ng MCGI (katulad ng paninikluhod sa silangan tuwing mananalangin, at ang pangingilin ng Sabbath).

ang dating daan wikipedia-58

Taong 1983 nang pinasimulan itong isahimpapawid sa pambansang telebisyon sa pamamagitan ng Intercontinental Broadcasting Channel 13.Ang dating panradyong palatuntunan ng ADD ay ipinagpatuloy sa mga himpilan ng RJTV 29, PTV 4, SBN 21, at ngayon ay UNTV.Si Eliseo Soriano na ipinanganak noong Abril 4, 1947 ay lumaki at namulat na kaanib sa pangkating pananampalataya na tinatawag na "Iglesia ng Diyos kay Cristo Hesus Haligi at Suhay ng Katotohanan" na pinangungunahan noon ni Nicolas Perez (ang dating nangangasiwa sa samahan).Noong taong 1969, si Soriano ay naging ministro ng samahan, at bilang isang tagapangaral, isa siya sa mga maaaring maging kahalili ni Perez bilang tagapangasiwa.Sa pamamagitan ng DWWA 1206k Hz, isang lokal na himpilan ng radyo, ay nagawang mapakinggan ang ADD sa iba't-ibang bahagi ng kapuluan ng Pilipinas.

Ang nasabing palatuntunan ay naging kilala sa Pilipinas dahil sa may bahagi ito na tuwirang sumasagot sa mga katanungan ng mga tagapakinig.

Ang Tagapaglingkod Pampook naman ang siyang tagasubaysay sa mga Distrito Eklesiastiko (Ang Distrito ay kahalintulad ng isang lalawigan sa Pilipinas).

Ang mga Manggagawa ang nasa hanay ng mga tagapanguna sa lahat ng aktibidad at gawain na isinasagawa sa mga lokal sa ilalim ng pangangasiwa ng Pangkalahatang Tagapaglingkod at ng mga nakatalagang Katulong sa Pamamahala.

Because it is a non-free logo, there is almost certainly no free representation.

Any substitute that is not a derivative work would fail to convey the meaning intended, would tarnish or misrepresent its image, or would fail its purpose of identification or commentary.

Sa taong ding iyon, dahil sa sunud-sunod na pangangaral ay naitatag rin ang mga kongregasyon sa Ghana, Kanlurang Africa.