Turk konulu paeno indir dating someone ten years older

Nokta, doru ve düzlem kavramlar arasndaki ilikiler.

turk konulu paeno indir-25turk konulu paeno indir-8turk konulu paeno indir-18

Konuma türleri: (karlkl konumalar, söylei, kendini tantma, sorular yantlama, ylba, doum, bayram v.b.

önemli bir olay kutlama, yol tarif etme, telefonla konuma, i isteme, biriyle görüme/röportaj yapma, radyo ve televizyon konumalar, deiik kültür, sanat programlarna konumac olarak katlma v.b.).

Tek deikenli fonksiyonlarda süreklilik ve uygulamalar, süreksizlik çeitleri.

Tek deikenli fonksiyonlarda türev kavram ve türev alma kurallar. L’Hospital Kural ve bu kural yardm ile limit hesaplamalar. ntegral kavram, belirsiz integraller, integral alma teknikleri, belirli integraller, belirli integralle alan ve hacim hesaplamalar, çeitli alanlarda uygulamalar.

Enerji: i, güç, mekanik enerji çeitleri, korunumlu ve korunumsuz kuvvet sistemlerinde enerji.

Çizgisel momentum: Kütle merkezi, bir ve iki boyutlu uzayda etkileme.

kinci dereceden denklem ve eitsizlikler, dorunun analitik incelenmesi, çemberin analitik incelenmesi ve ilgili uygulamalar.

Fonksiyon kavram, polinomlar, rasyonel fonksiyonlar, trigonometrik fonksiyonlar, hiperbolik fonksiyonlar, üstel ve logaritmik fonksiyonlar ve bunlarn terslerinden oluan elemanter fonksiyonlar. Tümevarm ilkesi, toplam ve çarpm sembolü özellikleri, dizi ve serilerle ilgili temel kavramlar. MÖP 103 Bilgisayar I (2-2-3) Biliim teknolojileri, yazlm ve donanm ile ilgili temel kavramlar, genel olarak iletim sistemleri, kelime ilemci programlar, elektronik tablolama programlar, veri sunumu, eitimde nternet kullanm, biliim teknolojilerinin sosyal yap üzerindeki etkileri ve eitimdeki yeri, biliim sistemleri güvenlii ve ilgili etik kavramlar.

Metnin tanm ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yaznsal metinler), metin olma koullar (balaklk, tutarllk, amaçllk, kabul edilebilirlik, durumsallk, bilgisellik, metinler aras ilikiler).

Yazl anlatm (yazl kompozisyon: serbest yazma, planl yazma), planl yazma aamalar (konu, konunun snrlandrlmas, amaç, bak açs, ana ve yan düüncelerin belirlenmesi, yazma plan hazrlama, kât düzeni), bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazlar, bilimsel yazlar) üzerinde kuramsal bilgiler, örnekler üzerinde çalmalar ve yazma uygulamalar, bir metnin özetini ve plann çkarma, yazl uygulamalardaki dil ve anlatm yanllarn düzeltme.

MÖP 112 Atatürk lkeleri ve nklap Tarihi II (2-0-2) Siyasi alanda yaplan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçi denemeleri, hukuk alannda yaplan devrimler, toplumsal yaayn düzenlenmesi, ekonomik alanda yaplan yenilikler.